• วันที่ 13 มิถุนายน 2024
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ....
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2024
  คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม "แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพจังหวัด...
 • วันที่ 5-7 มิถุนายน 2024
  คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคม พร้อมด้วย คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคม และคุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อ...
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2024
  TEATA ร่วมคาราวานรถบัสทัวร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่าเจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตาก...
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ครั้งที่ 4...
 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2024
  คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคมฯ และ คุณเกีรยติศักดิ์ กล่อมสกุล อุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมบรรยาย ภายใต...
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2024
  คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคม TEATA ได้ร่วมการบรรยายและ Presentation ในหัวข้อ เรื่อง Sustainab...
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2024
  คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน หัวข้อ “กรณีตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวแบบ...
 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2024
  คุณปาริชาติ สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา Topic 12 Seminar on “Eco Tourism & BC...
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2024
  ด้วยความร่วมมือ MOU ของทาง DTECH และ TEATA คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม กับทาง...
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2024
  คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมฯ ร่วมหารือโครงการ Hug Earth กับคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ณ โรงแรม เ...
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2024
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 บพข. สกสว นำโดยอ.สุภาวดี ทีม TEATA และสมาคมท่องเที่ยว THA ATTA TTAA สธทท....
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2024
  TEATA ร่วมงาน Spotlight Koh Tao 2024 และร่วมเสวนา ก้าวล้ำไปกับงานวิจัย....เดินหน้าสู่เกาะการท่องเที่...
 • วันที่ 30 เมษายน 2024
  TEATA ผนึก DTECH ขับเคลื่อนท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ด้วยสุนทรีย์นุรักษ์ และดิจิทัลเทคโนโลยี นา...
 • วันที่ 30 เมษายน 2024
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที...
 • วันที่ 24 เมษายน 2024
  การประชุมนำเสนอโครงการวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม Long Stay และการท่องเที่ยว...
 • วันที่ 22 เมษายน 2024
  TEATA เข้าพบ ทีมผู้บริหารอุทยานแห่งชาติ ประเทศซาอุดิอารเบีย Mr.Khaled Abdullah Abdullader, ผู้อำนวยก...
 • วันที่ 5-7 มีนาคม 2024
  งาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่แล...
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024
  คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมสทอ. คุณนันทพล ไข่มุกด์ อุปนายกสมาคมสทอ.และคุณวัลย์ณัฐ บุญประเสริฐ เล...
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ...

 • วันที่ 21 มีนาคม 2023
  ภาพบรรยากาศภายในงานวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00...
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023
  TEATA BALANCE New Year PARTY 2023ประสาน *ฟื้นคืน* สมดุลURBAN REWILDING โดยกิจกรรมในงานก็เริ่มจาก 06:...


Visitors: 137,572