การจัดอบรม

       

"Live Long & Stay Strong @Long Stay"
การอบรมและการจับคู่ธุรกิจ ประเภท 
"ที่พักแบบพำนักระยะยาว" (Long Stay)
โดยกรมการท่องเที่ยว
“เสริมพลังธุรกิจ พิชิตใจนักท่องเที่ยว”
วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อบรมผ่าน Zoom
จับคู่ธุรกิจออนไลน์ “เสริมแกร่งธุรกิจ เพิ่มพันธมิตรท่องเที่ยว” 
13 ก.ย.65 (ลงทะเบียนหลังการอบรม)
➖➖➖➖➖➖➖
รับสมัคร 25 ก.ค. – 15 ส.ค. 65
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 
https://forms.gle/LtcV8UpgTi1CWJc27
สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @teataclub
https://lin.ee/E1sa11G
083-250-9343
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

"จอมยุทธ์สายน้ำ"

การอบรมและการจับคู่ธุรกิจ ประเภท 
"แคนู คายัค” และ “ล่องแก่ง”
โดยกรมการท่องเที่ยว
“เสริมพลังธุรกิจ พิชิตใจนักท่องเที่ยว”
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อบรมผ่าน Zoom
จับคู่ธุรกิจออนไลน์ “เสริมแกร่งธุรกิจ เพิ่มพันธมิตรท่องเที่ยว” 
28ก.ย.65 (ลงทะเบียนหลังการอบรม)
➖➖➖➖➖➖➖
รับสมัคร 25 ก.ค. – 15 ส.ค. 65
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
https://forms.gle/s57Xwf5GLQxXGAF37
สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @teataclub
https://lin.ee/E1sa11G
083-250-9343
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

Visitors: 137,569