• crop-1688032296981.jpg
  กิจกรรมอบรมมาตรฐานกิจกรรม Eco lodge เพื่อการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมในที่พักรักษ์น์เวศ ดำเนินการโดยทีมวิทยากรจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฏิ...

 • crop-1688031906946.jpg
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ได้ร่วมพิธีลงนามบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดก...

 • 344363539_697078395525699_2249914876177626440_n.png
  ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม CSR สร้างฟื้นป่าชายเลนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการขยายผล นำแนวคิดท่องเที่ยวคาร์บ...

 • 3.png
  ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ร่วมจัดกิจกรรมให้กับทาง TCEB ในแนวคิด อีสานไมซ์ไร้คาร์บอนซึ่งจะเป็นการขยายผล นำแนวคิดท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนยื ภาสยใต้ทุน บพข. ไปใช...

 • crop-1688031496457.jpg
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้มอบหมายให้ TEATA จัดทำเส้นทางนำร่อง Familiarization Trip อุดรธานี-หนองคาย-เลยเพื่อรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ภายใต้ชื่อเส้นท...

 • crop-1688029249918.png
  อุปนายกสมาคมได้เข้าร่วมงาน TCNN Seminar: “คาร์บอนเครดิต ป่าไม้ คำตอบสู่เป้าหมาย NET ZERO"และการเชื่อมโยงเครือข่าย THAILAND CARBON NEUTRAL NETWORK ในฐานะองค์กรสมาชิกแบบริเริ่มการลดก...

 • 343735635_3240843986206169_5878571300597481804_n.png
  อุปนายกสมาคมได้เข้าร่วมงานบพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2566 ในฐานะตัวแทนกลุ่มนักวิจัยเที่ยวไทยไร้คาร์บอน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ทำให้เกิดผ...

 • 340918454_558703043018447_5265078199256288934_n.jpg
  ทีม TEATA เข้าพบท่านรองตั้น ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการ ททท.ด้านการตลาดยุโรปแอฟริกาและอเมริกา ที่ยกทีมทั้งฝ่ายตลาดยุโรปและตลาดอเมริกา มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ เที่ยวเพื่อโลก...

 • 341099658_587197450015940_2901729542126522764_n.png
  นำสินค้า THAILAND CRBON NEUTRAL TOURISM นำเสนอสู่ตลาดเอเซีย สมาคมได้ร่วมจัดบูทและเข้าร่วมการเสวนาในงาน IETM 2023 - The International Ecotourism Travel Mart เมือง Silang Cavite ประเ...

 • crop-1688027156194.png
  สมาคมส่งผู้แทน (อุปนายกนิพัทธ์พงษ์) ร่วมเสวนากับ รีคอฟ ประเทศไทยในฐานะองค์กรที่สนับสนุนโครงการต้นไม้ของเรา (Trees4All) มาอย่างต่อเนื่อง จะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นกับทุกคนใน...

 • 338467194_1412487449495729_3800876431146265933_n.jpg
  TEATA ร่วมเป็นส่วนเล็กๆของงานประชุมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล TOURISM FOR ALL โอกาสและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเด็นการวิจัยณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ...

 • 336265424_200850795912136_5791691849354182189_n.jpg
  สมาคมเข้าร่วมกระบวนการปรับปรุง PCR บริการท่องเที่ยว ที่จะทำให้สะดวกและตอบโจทย์การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างสะดวก ง่าย และเชื่อถือได้กับ อบก และ...

 • crop-1688025326633.png
  สร้างเครื่องมือการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ที่ยุโรปยอมรับยกระดับความสามารถให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนในประเทศไทยที่ต้องการประเมิน ปรับลด และชดเชยคาร์บอนให้กับคู่ค้าจากสหภาพยุโร...

 • 342830829_936967294210160_3628786351809781970_n.jpg
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Amazing Thailand Mega FAM Trip 2023 เชิญผู้ประกอปการนำเที่ยว(Tour Operator)จากตลาดยุโรป เดินทางมาอัพเดทแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และ...

 • crop-1688015156292.jpg
  สู่เป้าหมาย Carbon Neutral Tourism โดยมีเครือข่ายเที่ยวไทยไร้คาร์บอนร่วมฟังกว่า 170 ท่าน วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ สมา...

 • crop-1688024869218.jpg
  นายกสมาคมและอุปนายกร่วมประชุม เพื่อประสานความร่วมมือ โครงการ TOURLINK กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • 331898441_880981979893142_5128333711815821915_n.jpg
  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ ท่านเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบอร์ลิน ให้เกียรติทีมTEATA เข้าพบเพื่อนำเสนอ THAILAND CARBON NEUTRAL TOURISM เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้งานวิจัย "ท่...

 • 335643551_572969868120082_5522807252551986578_n.jpg
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยได้จัดกิจกรรม Climate Fresk ภายใต้กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการอบรมพี่เลีั้ยงท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ทุนวิจัย บพข ปี 2566 เพื่อนำไปต่อยอดกั...

 • 334261262_1257798861755163_3923651074283653499_n.png
  จาก Low carbon สู่ Carbon neutrality ภายใต้งานวิจัยทุน บพข. ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม TEATA ได้นำผลผลิตจากงานวิจัยปี 2564 - 2565 โดยได้รับทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่...

 • 333551597_506853951657990_1536245629297213900_n.jpg
  TEATA​ ร่วมงานแถลงข่าว​เปิดตัว โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย​(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14​ ประจำปี​ 2566เพิ่มประเภทรางวัล​ Low Carbon ​& Sustainabilityมุ่...

 • 333594002_903011084343001_1094987125159051782_n.png
  TEATA ดำเนินการอบรมห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCR บริการท่องเที่ยวของ อบก. และแนวทางส่งเสริมการตลาด...

 • 332770370_1225384018394347_2077576991319117830_n.jpeg
  TEATA ดำเนินการอบรม DMC สมาชิกสมาคมที่มีความสนใจจัดเส้นทางในพื้นที่วิจัยและทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCR บริการท่องเที่ยวของ อบก. และแนวทางส่งเสริม...

 • IMG_7662.jpeg
  TEATA ดำเนินการอบรมห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่วิจัย เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCRบริการท่องเที่ยว ของ อบก. และแนวทางส่งเสริมการตลา...

 • crop-1677154158798.jpg
  TEATA ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน สังคมสุขใจครั้งที่ 8 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา...เพื่อโลก” จัดขึ้นที่สวนสามพราน จ.นครปฐม วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมูลนิธ...

 • IMG_7658.jpeg
  TEATA ดำเนินการอบรมห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCR บริการท่องเที่ยวของ อบก. และแนวทางส่วเสริมการตลาด...

 • crop-1677153521868.jpg
  ทีมสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) TEATA เข้าพบท่านผอ.พี่หมู (นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์) ผอ.คุณจอย ผู้จัดการคุณน้องและทีมอบก.(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์กา...

 • crop-1676111323247.jpg
  ภาพบรรยากาศภายในงาน ผ่าน live สด พัฒนาท่องเที่ยวท้องถิ่นอารยธรรมภาคเหนืออย่างยั่งยืน บนฐานคิดการท่องเที่ยว "คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์"

 • crop-1676110663512.jpg
  TEATA เข้าร่วมงานพัฒนา​ท่องเที่ยว​ท้องถิ่น​ใต้​อย่าง​ยั่งยืน​บนฐานคิดการท่องเที่ยว​คาร์บอน​สุทธิ​เป็น​ศูนย์​ จ.สงขลาณ โรงแรม ลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้...

 • crop-1676110103391.jpg
  การแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Carbon Neutal Tourism) "พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นใต้อย่างยั่งยืน บนฐานคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์"

 • IMG_6994.jpeg
  TEATA นำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยปี 2565 สู่กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การขายจริงต่อไป โดยในปี 2565 ได้มีการดำเนินการยกระดับใน 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี น...

 • crop-1676106203661.jpg
  TEATA ได้ร่วมงานสรุปการแถลงข่าวในงาน “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลกกับ งานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2563 ที่ ปฐม ออร์แกนิค วิลเลจ อำเภอสามพราน จ...

 • crop-1674036969369.jpg
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยได้ลงพื้นที่และจัดการอบรมการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS โดย อบก. ให...

 • IMG_5320.jpg
  TEATA ร่วมนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก บพข สกสว กววน. ในงาน มหกรรมเที่ยวเมืองไทยAmazing ยิ่งกว่าเดิม ที่กรุงเทพ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 ในภาคีโครงการ Carbon Ba...

 • crop-1674034862431.jpg
  คณะศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชน ประเทศไทย จากศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองและชนบท แห่งอาซาน เกาหลีใต้ ปี 2022 Asan Urban & Rural Exchange Center's Study Trip to Thailand ...

 • crop-1674032389826.jpg
  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใส่ใจประเด็นความยั่งยืนกว่า 250 รายได้เข้าร่วมกิจกรรม “Tourlink Thai Tourism Suppliers Training: Tools towards a Successful and Sustainable Future” ในเดือน...

 • IMG_5184.JPG
  เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ "เดินเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต"เส้นทางนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง จากต่างประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากับเร...

 • crop-1674022447232.jpg
  สี่ทีมทุน #บพข ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในกระบี่ TEATA x TOCA x มวล. x มร. TEATA - ครั้งนี้ไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมิ...

 • crop-1674023155519.jpg
  คลิปสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 9 สิงหาคม 2565 จังหวัดน่าน ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 21 องค์กร เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวน่านในรูปแบบ...

 • crop-1674026105758.png
  มันจะดีขนาดไหนถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวไปด้วย และช่วยลดโลกร้อนไปด้วย ช่วงนี้เทรนด์การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว...

 • crop-1674019776168.png
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยนำโดยนายก วสุมน เนตรกิจเจริญ พร้อมทีมอุปนายก ร่วมจัดกิจกรรม “กฟผ. ปลูกป่า ล้านไร่ ลุยเลน สร้างบ้านปลา คอนโดปู” กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ...

 • crop-1674026657642.jpg
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จัดกิจกรรม Table Top Sale “Central Thailand Tour Operations & Hotel meet...

 • crop-1674027812166.png
  TEATA ร่วมอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำจังหวัดน่าน ด้วยการปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้น สู่การปลูกต้นไม้หลากหลาย โดยร่วมมือกับเกษตรในพื้นที่สูงเป็นระยะเวลา 3 ปี...

 • 3.png
  มุ่งสู่ท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยไปพร้อมๆกับการรักษาโลกระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2565 คณะนักวิจัยของสมาคมนำโดยนายก วสุมน เนตรกิจเจริญ เข้า...

 • crop-1674028992329.png
  นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยจัดงาน Amazing Ne...

 • crop-1674029389919.png
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง​อนุรักษ์​และผจญภัย(สทอ.)ได้รับทุนวิจัยจาก อว. สกสว. บพข. ภายใต้แผน ววน. เที่ยวไทยไร้คาร์บอน ระหว่างวันที่ 17-28 ม.ค. 2565 จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ลงพื้นที่พบปะเ...

 • crop-1674029824654.png
  สำหรับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาที่เป็น 1 ใน 5 ของแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ใน ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการคัดสรรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen และ BCG Model ที่โดดเ...


Visitors: 109,145