วันที่ 30 เมษายน 2024

TEATA ผนึก DTECH ขับเคลื่อนท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ด้วยสุนทรีย์นุรักษ์ และดิจิทัลเทคโนโลยี

นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนายจอห์น รัตนเวโรจน์ นายกสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี (DTECH) ในโครงการ “การขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยสุนทรีย์นุรักษ์ และดิจิทัลเทคโนโลยี”

ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสองพร้อมที่จะร่วมมือกัน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการ ระหว่างแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) แนวคิดสุนทรีย์นุรักษ์ (Aesthetic Conservation) และแนวคิดการรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกันยกระดับการท่องเที่ยวในรูปการเสียงดนตรีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และร่วมกันบูรณาการการจัดงาน รวมถึงการผลิตสื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Music Marketing

โดยจะยกระดับและขับเคลื่อนเรื่องราวบนเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ด้วย Sounds of Destination อาทิ Sounds of Phuket, Sounds of Krabi, Sounds of Chiang Mai, Sounds of Khonkaen พร้อมการสร้างกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนยกระดับการจัดงาน Event ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยการนำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และ Sounds of Earth (SOE) เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Event ต่างๆ
รวมถึงการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องใน DMO (Destination Management Organization) และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และนำองค์ความรู้ทั้งด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และด้านท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ มาประยุกต์ส่งเสริมกิจกรรมและโครงการพิเศษต่างๆ การร่วมกันออกแบบผลิตสื่อสำหรับ PR & Advertising และยกระดับความสามารถของ ผู้ประกอบการนำเที่ยว ด้วย Sounds of Earth as Assistant of Tour Guides เป็นต้น

นางสาววสุมน กล่าวว่า TEATA เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ทั้งบริษัทนำเที่ยว ที่พัก ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยต่างๆ เพื่อผลักดันการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem) และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

 

ที่ผ่านมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือข่ายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จำนวนมาก ทั้งยังได้ยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยในเครือข่ายระดับโลก ภายใต้ทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพข.) โดยในงาน ITB ที่เบอร์ลินที่ผ่านมา มีการลงนาม MOU กับ 5 องค์กรพันธมิตรใหม่ในยุโรปเพื่อส่งเสริมรายการนำเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์กว่า 125 เส้นทาง ทั้งยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง TEATA และ REFANA ขับเคลื่อน Sustainable Tourism ระหว่างประเทศซาอุดิอารเบียกับประเทศไทยด้วย

นายจอห์น กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของ DTECH คือมุ่งมั่นเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประสานกับสุนทรีย์อนุรักษ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวที่มีใจศิลป์บำบัดโลก ตัวอย่างเช่น งานดนตรี งานดี รักษ์โลก Sounds Of Earth – Artistic Hearts @สมุย เพื่อการเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาร่วม Unite to Invite สัมผัสประสบการณ์ในการฟังเพลงในรูปแบบใหม่ SOE รวมถึงการจัดคอนเสิร์ต Carbon Neutral Concert เมื่อไม่นานมานี้ ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการประเมินการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไชด์จากการจัดคอนเสิร์ต และมีการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตอีกด้วย

Cr : https://mgronline.com/business/detail/9670000037724

Visitors: 137,572