• วันที่ 30 เมษายน 2024
  TEATA ผนึก DTECH ขับเคลื่อนท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ด้วยสุนทรีย์นุรักษ์ และดิจิทัลเทคโนโลยี นา...
 • วันที่ 24 เมษายน 2024
  การประชุมนำเสนอโครงการวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม Long Stay และการท่องเที่ยว...
 • วันที่ 22 เมษายน 2024
  TEATA เข้าพบ ทีมผู้บริหารอุทยานแห่งชาติ ประเทศซาอุดิอารเบีย Mr.Khaled Abdullah Abdullader, ผู้อำนวยก...
 • วันที่ 5-7 มีนาคม 2024
  งาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่แล...
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024
  คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมสทอ. คุณนันทพล ไข่มุกด์ อุปนายกสมาคมสทอ.และคุณวัลย์ณัฐ บุญประเสริฐ เล...
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ...
 • วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2024
  เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA โดยมี...
 • วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2024
  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคมสทอ. หรือ TEATA เป็นตัวแทนสมาคมร่วมง...
 • วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2024
  ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA โดยมี คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคม แ...
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2024
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA โดยมีคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคม และ ค...
 • วันที่ 20 มกราคม 2024
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ทางสมาคมออกบูธกิจกรรมแอพ ZERO CARBON งานวิถีศรัทธา ผ้าป่ากลางน้ำ ณ ลาน Pa...
 • วันที่ 14 มกราคม 2024
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA ร่วมกับ คุณวันเพ็ญ มังศรีรองผู้ว่าราชการจั...
 • วันที่ 13 - 14 มกราคม 2024
  TEATA Outing 2024 ประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2567 สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ณ สวนเพช...
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2023
  กิจกรรมอบรมมาตรฐานกิจกรรม Eco lodge เพื่อการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมในที่พักรักษ์น์เวศ ดำเนินการโดยทีม...
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2023
  สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ได้ร่วมพิธีลงนามบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism...
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2023
  ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม CSR สร้างฟื้นป่าชาย...
 • วันที่ 27 - 29 เมษายน 2023
  ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ร่วมจัดกิจกรรมให้กับทาง TCEB ในแนวคิด อีสานไมซ์ไร้คาร์บอน...
 • วันที่ 27 - 29 เมษายน 2023
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้มอบหมายให้ TEATA จัดทำเส้นทางนำร่อง Familiarizati...
 • วันที่ 26 เมษายน 2023
  อุปนายกสมาคมได้เข้าร่วมงาน TCNN Seminar: “คาร์บอนเครดิต ป่าไม้ คำตอบสู่เป้าหมาย NET ZERO"และการเชื่อ...
 • วันที่ 26 เมษายน 2023
  อุปนายกสมาคมได้เข้าร่วมงานบพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2566 ในฐานะตัวแทน...

 • วันที่ 21 มีนาคม 2023
  ภาพบรรยากาศภายในงานวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00...
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023
  TEATA BALANCE New Year PARTY 2023ประสาน *ฟื้นคืน* สมดุลURBAN REWILDING โดยกิจกรรมในงานก็เริ่มจาก 06:...


Visitors: 135,051