วันที่ 19 พฤษภาคม 2024

คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคมฯ และ คุณเกีรยติศักดิ์ กล่อมสกุล อุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “Green Trailblazers: Leading the way in Sustainable Tourism” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องแคทรียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2567
Visitors: 140,653