วันที่ 29 มิถุนายน 2022

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จัดกิจกรรม Table Top Sale “Central Thailand Tour Operations & Hotel meet Potential Expat Account “ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีคุณจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ให้เกียรติในการกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว 

การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ Sellers และ Buyers ในธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางได้พบปะเจรจาธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ Concept “ Carbon Neutral Event” ซึ่งลดการเกิดคาร์บอน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิด BCG Model นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการจัดงานอีเวนท์แนวใหม่ที่ใส่ใจรักษ์โลก ซึ่งต่อไปแนวทางการจัดการประชุม สัมมนาจะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อลดการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น


  • มีการจัดงานแบบเรียบง่าย ลดการใช้กระดาษ
  • จัดอาหารว่างแบบ UGLY FOOD ออกแบบอาหารโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ
  • คำนวณค่าการปล่อยคาร์บอน และมีการชดเชย
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ กากกาแฟ ผสมขุยมะพร้าวขึ้นรูปเป็นกระถาง
  • การไม่ใช้ผ้าปูโต๊ะ ทำให้ไม่ต้องซักผ้า
  • มีจุดบริการน้ำแบบขวดแก้ว ลดการใช้พลาสติค
  • ผู้ร่วมงานนำถุงผ้ามาเองเพื่อใส่ของชำร่วยและเอกสาร

ถือเป็นการจัดงานอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของการจัดงานอีเวนท์ในอนาคต

ทั้งนี้มี Buyers จำนวน 58 ราย และ Sellers จำนวน 41 ราย เข้าร่วมกิจกรรมTable Top Sale ในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างแนวทางของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยคาร์บอน แล้วพบกันใหม่ ในอีเวนท์หน้าค่ะ

#carbonneutralevent #trendyc2

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง

Visitors: 131,232