วันที่ 16 พฤษภาคม 2024

คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคม TEATA ได้ร่วมการบรรยายและ Presentation ในหัวข้อ เรื่อง Sustainable Product ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.15-12.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์
Visitors: 140,656