วันที่ 8 มีนาคม 2023

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยได้จัดกิจกรรม Climate Fresk ภายใต้กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการอบรมพี่เลีั้ยงท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ทุนวิจัย บพข ปี 2566 เพื่อนำไปต่อยอดกับการถ่ายทอดสู่ผู้แทนจาก 15 สมาคมทั่วประเทศต่อไป
 
รอบนี้จัดให้กับนักวิจัยในโครงการก่อน โดยคุณซินดี้ สิตตา มารัตนชัย ที่เป็นกระบวนกรกิจกรรม #ClimateFresk อันเป็นเวิร์คช็อปที่จะทำให้ทุกคนทบทวนและเข้าใจที่มาที่ไป จุดจบของโลกรวนได้อย่างเป็นระบบในสามชั่วโมง เวิร์คช็อปนี้ดำเนินการโดย http://climatefresk.org มีอาสาสมัครกระบวนกรหลายท่านในไทย เหมาะสำหรับคน 4-8 คนต่อรอบ ในโอกาสต่อไปจะจัดให้สมาชิกสมาคมต่อไป
 
Visitors: 140,651