วันที่ 8 พฤษภาคม 2024

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 บพข. สกสว นำโดยอ.สุภาวดี ทีม TEATA และสมาคมท่องเที่ยว THA ATTA TTAA สธทท. ส.ยานยนต์ เข้าแสดงความยินดี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา เข้ากระทรวงท่องเทียวและกีฬาอย่างเป็นทางการวันแรก

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยจะผลักดันนโยบายรัฐบาลให้สำเร็จ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ปี 2567 ที่ภาคการท่องเที่ยวต้องหารายได้เข้ารัฐ 3.5 ล้านล้านบาท แม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลว์ซีซั่น หรือนอกฤดูกาลท่องเที่ยว แต่วันนี้จะมีการหารือกับผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงาน หารือเรื่องการออกมาตรการกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้ รวมถึงสานต่อนโยบาย Ignite Tourism Thailand ของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฮับการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน

Visitors: 140,658