วันที่ 22 เมษายน 2024

TEATA เข้าพบ ทีมผู้บริหารอุทยานแห่งชาติ ประเทศซาอุดิอารเบีย Mr.Khaled Abdullah Abdullader, ผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) ของ National Center for Vegetation Cover and Anti Desertification (NCVC) แห่งซาอุดีฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของซาอุดิอารเบีย รวมถึงการปลูกป่าจำนวนมากในซาอุดีฯ

#TEATA #สทอ.

 

 

Visitors: 140,642