วันที่ 11 เมษายน 2023

ทีม TEATA เข้าพบท่านรองตั้น ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการ ททท.ด้านการตลาดยุโรปแอฟริกาและอเมริกา ที่ยกทีมทั้งฝ่ายตลาดยุโรปและตลาดอเมริกา มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ เที่ยวเพื่อโลก THAILAND CARBON NEUTRAL TOURISM (CNT) เพื่อเตรียมตัวจับมือร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น... “สนุกเต็มที่ ดีต่อโลก” ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น SUSTAINABLE TOURISM DESTINATION โดยเฉพาะในประเด็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับเสทือนไม่ปลอ่ยคาร์บอน ททท จะให้การสนับสนุนนำเอาผลผลิตจากงานวิจัยทุน บพข.ไปทำตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและกิจกรรม Road show รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดอีเว้นท์พิเศษในงาน WTM เป็นต้น โดยมี รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง เป็นตัวแทน #สกสว. #บพข. ที่สนับสนุนทุนในการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุมด้วย
Visitors: 140,646