วันที่ 8 พฤษภาคม 2024

คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมฯ ร่วมหารือโครงการ Hug Earth กับคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
มาร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวให้กับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Hug Earth Hotel และ Tour Operator
Visitors: 140,651