วันที่ 17 - 28 มกราคม 2022

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง​อนุรักษ์​และผจญภัย(สทอ.)ได้รับทุนวิจัยจาก อว. สกสว. บพข. ภายใต้แผน ววน. เที่ยวไทยไร้คาร์บอน ระหว่างวันที่ 17-28 ม.ค. 2565 จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายเที่ยวน่านใส่ใจไร้คาร์บอนทั่วน่าน และร่วมสานสัมพันธ์ที่พอดีฟาร์ม

และได้เข้าพบ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอโครงการฯ และขอความร่วมมือการดำเนินงานในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดย คุณดวงกมล จันสุริยวงศ์(ที่ปรึกษา) คุณวสุมน เนตรเจริญกิจ(นายก) พร้อมทีมอุปนายก นิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น คุณฤกษ์ เชาวนะกวี คุณนันทพล ไข่มุกต์ คุณบูรณาการ​ จตุพรไพศาล และคุณปาริชาต สุนทรารักษ์(ประชาสัมพันธ์)

#อว #สกสว #บพข #น่าน #จุฬา #เที่ยวน่านใส่ใจไร้คาร์บอน #TEATA #สทอ

Visitors: 140,646