วันที่ 20 มิถุนายน 2023

กิจกรรมอบรมมาตรฐานกิจกรรม Eco lodge เพื่อการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมในที่พักรักษ์น์เวศ ดำเนินการโดยทีมวิทยากรจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่พัก Eco Lodge SLEEP WITH NATURE EMPOWER YOUR LIFE..เติมพลังให้ชีวิต พักใกล้ชิดธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
.
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านที่พัก Eco Lodge ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
.
โดยให้ความรู้ในภารกิจกรมการท่องเที่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในมาตรฐานการจัดกิจกรรม Eco Lodge เพื่อการท่องเที่ยว และเน้นการทำ workshop ให้ฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ ดังนี้
- การฝึกออกแบบที่พักรักษ์นิเวศภายใต้แนวคิด Nature-Based Tourism
- การทำให้ที่พักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
- การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ผู้เข้าพัก
- สร้างแนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน
.
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุง ให้สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และร่วมกันขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ
.

Visitors: 127,121