วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2024

ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA โดยมี คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคม และ คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคม ร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล Khao Yai International Jazz Festival 2024 ณ ร้านเป็นลาว เขาใหญ่
โดยวงBiggle Big Band Amsterdam x Thai Blind Orchestra น้องๆ จากร.ร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) ควบคุมวงโดย ดร.อลงกต ชูแก้ว วง Thai Blind Orchestra หนึ่งเดียวในโลก
ภายในงานมีเสื้อยืดสามมรดกโลกเขาใหญ่ จำหน่าย ตัวละ 280 บาท
รายได้สมทบทุน จัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ให้กับวัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี จัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ร้านเป็นลาว Good Mission พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน Chayanna Silk Maya Luxury Glamping Dairy Home ชมรมฮักเขาใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง Silver Voyage HOP Beer House ร้านบ้านเธอ Food For Fighters NCEC Thai Elephants Center For Conservation Environmental and Social Foundation Jaiyai The Diplomat Network
Visitors: 140,654