วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2024

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคมสทอ. หรือ TEATA เป็นตัวแทนสมาคมร่วมงาน เทศกาลดนตรี “Khon Kaen International Jazz Festival 2024” ในบรรยากาศ “SOUND อีสานรอรัก” ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ,สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ,เทศบาลนครขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด และขอนแก่นอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ กำหนดจัดงาน KHON KAEN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2024 ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 140,651