วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ครั้งที่ 4-10/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 15 อาคาร 24 (ตึกใบเรือ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
Visitors: 140,644