วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2023

ทีมสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) TEATA เข้าพบท่านผอ.พี่หมู (นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์)
ผอ.คุณจอย ผู้จัดการคุณน้องและทีมอบก.(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน)
เพื่อรายงานสรุปความคืบหน้าตลอด 2 ปี ในการทำงาน" ท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน" 
เพื่อขับเคลื่อน "กระบวนการวัดลดและชดเชย"
และหารือแนวทางขับเคลื่อนต่อไปร่วมกันอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราได้ยินข่าวดีและคำแนะนำมากมาย...
อบก.ได้เดินหน้าอย่างเข้มข้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้มีโอกาสร่วมทำดีต่อโลก
ร่วมลดภาวะวิกฤตสภาพภูมิอากาศ(Climate crisis)
Visitors: 140,657