วันที่ 31 มกราคม 2023

TEATA นำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยปี 2565

สู่กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การขายจริงต่อไป

โดยในปี 2565 ได้มีการดำเนินการยกระดับใน 5 จังหวัด

ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครปฐม สมุทรสงคราม

 #TEATA #สกสว #บพข #เที่ยวไทยไร้คาร์บอน


Visitors: 140,657