วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2023

TEATA เข้าร่วมงานพัฒนา​ท่องเที่ยว​ท้องถิ่น​ใต้​อย่าง​ยั่งยืน​บนฐานคิดการท่องเที่ยว​คาร์บอน​สุทธิ​เป็น​ศูนย์​ จ.สงขลา 

ณ โรงแรม ลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้รูปแบบ Sustainable Event โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจนับตั้งแต่การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนผ่านการสแกน OR code เลือกใช้วัสดุและโครงสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ในการจัดงานตลอดจนการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ภายในงานนิทรรศการยังมีจุดคัดแยกขยะให้ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนอีกด้วย 

#TEATA
#ท่องเที่ยวท้องถิ่นใต้อย่างยั่งยืน
#การท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์
#LowCarbon

Visitors: 140,657