วันที่ 17 ธันวาคม 2022

TEATA ร่วมนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก บพข สกสว กววน. ในงาน มหกรรมเที่ยวเมืองไทยAmazing ยิ่งกว่าเดิม ที่กรุงเทพ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 ในภาคีโครงการ Carbon Balance ในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 โดยได้นำผลผลิตจากกลุ่มงานวิจัยเที่ยวไทยไร้คาร์บอนเผยแพร่ในงาน เช่น แนวทางการทำให้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางคัดแยกขยะสำหรับกิจการท่องเที่ยว ขั้นตอนสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เป็นต้น เราจะมุ่งมั่นเพิ่มความสามารถในการจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคท่องเที่ยวให้ประเทศอย่างเต็มที่ต่อไป
Visitors: 131,232