วันที่ 27 - 29 เมษายน 2023

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้มอบหมายให้ TEATA จัดทำเส้นทางนำร่อง Familiarization Trip อุดรธานี-หนองคาย-เลย เพื่อรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569
ภายใต้ชื่อเส้นทาง “มนต์เสน่ห์สายน้ำแห่ง.. ชีวิต ศรัทธา และวัฒนธรรม”
พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่สำคัญต่อการประเมินเส้นทางทั้งสิ้น 10 ท่าน
 
โดยกิจกรรมทั้ง 3 วันจะเน้น
• ด้านวิถีชีวิต
• ด้านความศรัทธาของผู้คนในเส้นทางลุ่มแม่น้ำโขง
• และวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนาน
อีกทั้งการเดินทางในครั้งนี้ยังเป็นการเดินทางรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ไมซ์ไทยไร้คาร์บอน” ดำเนินการภายใต้กรอบ Carbon Neutral Tourism เพื่อให้การเดินทางนี้สนุกเต็มที่และยังคงดีต่อโลกอีกด้วย
สมาคม TEATA รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดทำเส้นทางนี้ร่วมกับ TCEB เพื่อการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเส้นทางที่จัดทำขึ้น จะมีคุณภาพและสมบูรณ์พร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกในอนาคตข้างหน้า จากการพัฒนาจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเส้นทางทุกท่าน
Visitors: 137,565