26 มิถุนายน 2024

คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วม Live ไทยเปิด 125 เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ณ ประเทศเยอรมัน : Suthichai live
Visitors: 140,646