วันที่ 13 มีนาคม 2023

สู่เป้าหมาย Carbon Neutral Tourism
โดยมีเครือข่ายเที่ยวไทยไร้คาร์บอนร่วมฟังกว่า 170 ท่าน 
วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และ บพข สกสว จัดงานสัมมนา “การชดเชยคาร์บอน: เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่ สนุกได้ ไม่สร้างโลกร้อน” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO และนางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว ร่วมบรรยาย ... เพื่อนำเสนอรูปแบบการชดเชยคาร์บอนแบบรับรองตนเองแบบใหม่
 #TGO #TEATA #สกสว #บพข #กววน #THAILAND #CarbonNeutralTourism #เที่ยวไทยไร้คาร์บอน #carbonneutral #carbonbalance #เคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม #กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ #กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #NetZeroEmissions
Visitors: 137,565