วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023

ภาพบรรยากาศภายในงาน ผ่าน live สด
พัฒนาท่องเที่ยวท้องถิ่นอารยธรรมภาคเหนืออย่างยั่งยืน
บนฐานคิดการท่องเที่ยว "คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์"
 
Visitors: 137,557