วันที่ 17 ตุลาคม 2022

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใส่ใจประเด็นความยั่งยืนกว่า 250 รายได้เข้าร่วมกิจกรรม “Tourlink Thai Tourism Suppliers Training: Tools towards a Successful and Sustainable Future” ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในงานนี้TEATA เข้าไปร่วมจัดอบรมด้านการจัดการคาร์บอนเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 
 
Visitors: 137,558