วันที่ 30 พฤศจิกายน 2022

คณะศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชน ประเทศไทย จากศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองและชนบท แห่งอาซาน เกาหลีใต้ ปี 2022 Asan Urban & Rural Exchange Center's Study Trip to Thailand ขอบพระคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ททท.สนง.อุดรธานี และ ททท.สนง.เลย
Visitors: 140,646