วันที่ 26 เมษายน 2023

อุปนายกสมาคมได้เข้าร่วมงานบพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2566 ในฐานะตัวแทนกลุ่มนักวิจัยเที่ยวไทยไร้คาร์บอน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ทำให้เกิดผลผลิตเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ THAILAND CARBON NEUTRAL TOURISM ที่จะเพิ่มความสามารถให้ภาคการท่องเที่ยวไทยด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ NET ZERO GHG EMISSIONS ในลำดับถัดไป
งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่าง 26-27 เมษายน 2566 โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Research Pitching) ที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยของจริง ที่สามารถออกสู่ตลาดได้สำเร็จ และหลากหลายเสวนา จุดประกายเศรษฐกิจ จากภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน ที่มองหางานวิจัยพร้อมใช้ พบปะกับนักวิจัย เจ้าของผลงาน ที่พร้อมก้าวเดิน และร่วมผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับผู้ใช้ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
Cr. ภาพจากสำนักประสานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.
Visitors: 140,651