วันที่ 29 มีนาคม 2023

TEATA ร่วมเป็นส่วนเล็กๆของงานประชุมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล TOURISM FOR ALL
โอกาสและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเด็นการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 15
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิเช่น ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอวุโส สกสว. ประธานหน่วยบรูณาการเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข., คุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิ Friendly Design for All, คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ ประธานกรรมการบริษัท นัทตี้แอดเวนเจอร์, นานศรัฯย์ รองเรืองกุล ผู้บริหารบ้านเขาหลักรีสอร์ จ.พังงา และนายกTEATA ของพวกเรา คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ
โดยมีหัวข้อการประชุม
- การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลกับหมุดหมายของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
- ผลดำเนินการวิจัย Tourism For All ปี 2566 และแผนงานปี 2567
- โอกาสและศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ชาว TEATA ของเราพร้อมที่จะเป็นส่วยหรึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้โลกใบนี้น่าเที่ยวอย่างมีคุณภาพเสมอ
Visitors: 135,052