วันที่ 11 มิถุนายน 2024

คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม "แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) กระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง"
โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
Visitors: 140,650