วันที่ 14 มกราคม 2024

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA ร่วมกับ คุณวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ ทางเพลาเพลิน เดอะเจอร์นี่ หนึ่งในสมาชิกTEATA แลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอันมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ TEATA เตรียมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Thailand World Outdoor Tourism 2024(TWOT) “LESS IS MORE” พร้อมกางแผนงานปี 2567 ผลักดันกิจกรรมสู่ “เที่ยวไทยไร้คาร์บอน”

Visitors: 140,644