วันที่ 26 เมษายน 2023

อุปนายกสมาคมได้เข้าร่วมงาน TCNN Seminar: “คาร์บอนเครดิต ป่าไม้ คำตอบสู่เป้าหมาย NET ZERO" และการเชื่อมโยงเครือข่าย THAILAND CARBON NEUTRAL NETWORK ในฐานะองค์กรสมาชิกแบบริเริ่มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ ร่วมชมนิทรรศการ ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต และฟังเสวนา ทำให้ได้ความรู้และเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน THAILAND CARBON NEUTRAL TOURISM เพิ่มความสามารถให้ภาคการท่องเที่ยวไทยด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ต่อไป โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ NET ZERO GHG EMISSIONS ในลำดับถัดไป
Visitors: 140,643