วันที่ 10 กันยายน 2022

สี่ทีมทุน #บพข ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในกระบี่

TEATA x TOCA x มวล. x มร.

TEATA - ครั้งนี้ไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ให้ชุมชนและบริษัทนำเที่ยวที่อยู่ในเครือข่าย และแนะนำโครงการ LESS ของ อบก. ให้เครือข่ายได้ลงมือทำกัน ทำให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หลายเส้นทางในกระบี่ เกิดการเข้าร่วมโครงการ LESS จากภาคท่องเที่ยวกระบี่ เพิ่มสมาชิกใน TCNN ที่มาจากกระบี่ เพิ่มการซื้อขายคาร์บอนในตลาดคาร์บอน ตามหากิจกรรม Carbon Handprint ส่งเสริมการขายให้เครือข่าย 

TOCA - เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปอยู่ในแพลตฟอร์ม TOCA ได้ลูกค้าสายรักสุขภาพ+ ลูกค้าเที่ยวแล้วได้ Earthpoints ส่วนผู้ประกอบการที่อุดหนุนเกษตรอินทรีย์แล้วได้ Earthpoints ก็แลกเป็นคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยจริงๆได้ หรือจะแลกเป็นส่วนลดทัวร์ ที่พัก จากเครือข่ายในกระบี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความยั่งยืน เวลาไปเที่ยวเอง(ข้ามจังหวัด)ก็ได้ 

มวล.-ชี้เป้า(เครือข่ายที่สนใจและพร้อม) ฟูมฟัก สนับสนุน เครือข่ายกระบี่โกกรีน วิจัยและพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทำงานมายาววววนานน กับพี่ๆใจดีที่กระบี่ สร้างพื้นฐานที่แกร่ง พร้อมต่อยอดร่วมกับเครือข่ายคนกระบี่ที่จริงจัง จริงใจ ตั้งใจมาก + ประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ในส่วนของที่พักกรีนและแหล่งท่องเที่ยวในแผนวิจัย ตอนนี้เรามีค่ากลางของโรงแรม ตั้งแต่ โฮมสเตย์-5 ดาว ทีนี้พอได้ของโรงแรมกรีนมาเติม เราก็จะเห็นว่าต่างกันสักกี่ % 

มร. - จัดทำมาตรฐานท่องเที่ยวทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เที่ยวทะเลอย่างไรให้ยั่งยืนและเสมือนไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย กระบี่เป็นเมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลหลากรูปแบบ การที่มีขีดความสามารถด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคท้องเที่ยวดีขึ้นจะทำให้กระบี่มีจุดขาย ภาพลักษณ์ด้านยั่งยืนที่ดีอยู่แล้ว (นอกเหนือจากการต้อนรับที่ดีที่เป็นเบอร์ 1 ) ดีเพิ่มขึ้นไปอีก

บพข./สกสว. - หน่วยทุนสำคัญเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน สานพลัง ให้ทุน ให้คำแนะนำดีๆ ที่ทำให้ความสามารถในการจัดการก๊าซเรือนกระจก(GHG management ) ภาคการท่องเที่ยวดีขึ้น เกิดเส้นทางท่องเที่ยว เกิดการตระหนักรู้ ประเมินได้ ลดได้ ชดเชยได้ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

ภาคี Carbon Balance 8 องค์กรที่ ช่วยกันหลากมุมเพื่อทำให้เป็นจริง

เครือข่ายกระบี่ จะได้รับการสนับสนุนการตลาดจากหน่วยงานภาคีและอีกหลายรุปแบบเพื่อทำให้ธุรกิจที่ดีมียอดขายเพิ่มขึ้นและดีต่อโลกไปพร้อมๆกัน

#TEATA #TOCA #มวล #มร  #สกสว #บพข #ท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

Visitors: 131,234