วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2024

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA โดยมีคุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคม และ คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคม
ร่วมงานแถลงข่าว วง Biggles Big Band เป็นวงดนตรีแจ๊ส 25 ชิ้นจาก อัมสเตอร์ดัม นําโดยคุณ Adrie Braat และประกอบด้วยทรัมเป็ต 4 ทรอมโบน 4 แซกโซโฟน 5 ตัว กีตาร์ เปียโน เบส กลอง และนักร้อง André Rabini
วงดนตรีจะทัวร์ ประเทศไทย และ กัมพูชาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยให้บริการทั้งเวิร์กช็อปและเข้าร่วมเทศกาลแจ๊สนานาชาติ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นของไทยมีการฉีดยาปล่อยมลพิษสําหรับทัวร์ของพวกเขา ทําให้พวกเขาสามารถเผยแพร่เพลงแจ๊สที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศไปทั่วโลก โดยตารางงานในประเทศไทย
10 กุมภาพันธ์ - โคราช
13 กุมภาพันธ์ - ขอนแก่น
14 กุมภาพันธ์ - สุรินทร์
15 กุมภาพันธ์ - สุรินทร์
18 กุมภาพันธ์ - อุบลราชธานี

Visitors: 140,651