วันที่ 22 มีนาคม 2023

สมาคมเข้าร่วมกระบวนการปรับปรุง PCR บริการท่องเที่ยว ที่จะทำให้สะดวกและตอบโจทย์การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างสะดวก ง่าย และเชื่อถือได้กับ อบก และ นักวิจัยภายใต้ทุน บพข. สกสว. กองทุน ววน. ที่จะทำให้เป็น 1 ในประเทศแรกๆของโลกที่ทำเรื่องนี้จริงจังในระดับประเทศ
Visitors: 131,232