วันที่ 31 มีนาคม 2023

สมาคมส่งผู้แทน (อุปนายกนิพัทธ์พงษ์) ร่วมเสวนากับ รีคอฟ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนโครงการต้นไม้ของเรา (Trees4All) มาอย่างต่อเนื่อง จะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นกับทุกคนในเรื่องนวัตกรรมเพื่อติดตามผลการปลูกต้นไม้และกลไกการเงินเพื่อสนับสนุนการดูแลป่า ปลูกยังไงให้รอดยาวๆ ดูดกลับคารืบอนได้จริงๆ
 
ต่อยอดจากการที่สมาคมได้รับทุนวิจัยปี 2564 ที่จังหวัดน่าน และได้พบกับโครงการของ RECOFTC จึงเริ่มกระบวนการโดยหวังว่าอนาคตจะเป็นกลไกให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย Net zero emissions ของบริการท่องเที่ยวได้ ในอนาคต
Visitors: 140,658