วันที่ 27 - 29 เมษายน 2023

ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ร่วมจัดกิจกรรมให้กับทาง TCEB ในแนวคิด อีสานไมซ์ไร้คาร์บอน ซึ่งจะเป็นการขยายผล นำแนวคิดท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนยื ภาสยใต้ทุน บพข. ไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางต่อไป
 
Visitors: 140,646