วันที่ 13 มิถุนายน 2024

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)TEATA พร้อมคณะ เข้าพบ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ขอคำปรึกษาหารือ สานแนวทางการจัดตั้งองค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอน สุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ Carbon Neutral Tourism เป็นการท่องเที่ยวแบบลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือพายเรือ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน แหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวสนใจเพื่อ สร้างโอกาสให้ชุมชน และผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
Visitors: 140,658