ชุมชน

       
   

 

แทนคุณฟาร์ม

23 ม.11 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 087-166-9177

อีเมล์ : amnart.reansoi@gmail.com

 

 

   

วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเยี่ยม

136 หมู่ 6 บ้านท่าเยี่ยม ต.เขื่องคำ 

อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

โทรศัพท์ : 081-318-3561

อีเมล์ : tayiam.enterprise@gmail.com  

 
Visitors: 70,547