วันที่ 10 มกราคม 2022

สำหรับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาที่เป็น 1 ใน 5 ของแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ใน ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการคัดสรรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen และ BCG Model ที่โดดเด่นของภาคอีสานการชู
 
จุดเด่นคือ “เมืองลอยฟ้า” (อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง) ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นจุดชมวิวหมื่นล้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย รวมถึงเป็นที่ตั้งของ “เมืองใต้พิภพ” (อุโมงค์โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา) ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินกว่า 1.5 กิโลเมตร ใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า และยังมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในชุมชนเขายายเที่ยงนับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
Visitors: 140,650