วันที่ 5-7 มิถุนายน 2024

คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคม พร้อมด้วย คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคม และคุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคม ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม ภายในงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม JW Marriott Khao Lak Resort & Spa จังหวัดพังงา เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้พบปะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองสู่ระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและหน่วยงานธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน พร้อมเน้นหัวใจหลัก คือ ความยั่งยืนควบคู่กับการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
Visitors: 140,643