วันที่ 5-7 มีนาคม 2024

งาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 57 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 พร้อมการสนับสนุนและเชื่อมโยงในภาคพื้นยุโรปจาก SWITCH-ASIA แผนงานด้านการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเกือบ 300 ล้านยูโรตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 ที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว การลดความยากจนและการลดภาวะโลกร้อนในเอเชีย

นางสาวปาริชาต สุนทรารักษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย “การยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยในเครือข่ายระดับโลก” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. และอุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย เผยว่า TEATA นำโดย คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมฯ ที่เน้นแนวทางการทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และสมาคมทางการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2564 สมาคมฯ ได้ทำงานร่วมกับ บพข. สกสว. ทั้งในฐานะที่เป็นนักวิจัย และในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนในรูปแบบตัวเงิน (In-cash) และไม่เป็นตัวเงิน (In-kind) กับงานวิจัยอื่นๆ ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. เพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงมายังประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองรองทางการท่องเที่ยว ด้วยเป้าหมายดังกล่าวผู้ประกอบการที่เป็นภาคปฏิบัติการจะชี้ให้เห็น Pain Point ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะใช้งานวิจัยในการหาแนวทาง Solution แนวทางการทำงานร่วมกันนี้โดย บพข.ไม่เพียงแต่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนจากภาควิชาการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในเครือข่ายระดับนานาชาตินี้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตที่มั่นคงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยรากฐานองค์ความรู้จากภาคการศึกษา

ปีนี้ทีมไทยจัดเต็มเตรียมพร้อมที่จะไปร่วมงาน ITB โดยได้รับการสนับสนุนจาก EU SWITCH-ASIA ในการเชื่อมโยงกับยุโรป รวมถึงเจ้าภาพหลักอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่สนับสนุนพื้นที่บูทใหญ่ให้กิจกรรมภายในงาน นอกจากมีการพบกับคู่ค้าในภาคพื้นยุโรปที่ได้นัดหมายไว้หลายบริษัท และขึ้นเวทีบรรยายแล้ว ปีนี้จะมีการลงนาม MOU กับ 5 องค์กรพันธมิตรใหม่ในยุโรปเพื่อส่งเสริมรายการนำเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์กว่า 125 เส้นทาง กระจายทั่วประเทศ ทั้งเมืองรอง/เมืองหลัก ชุมชน ที่มีกระบวนการรับรองครบ 3 ระดับ ได้แก่ (1) การรับรองตนเองผ่าน Zero Carbon Application (2) การรับรองแบบ 2nd party กับคู่ค้า หรือเลือกยกระดับ และ (3) การรับรองแบบ 3rd party กับ TGO หรือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณของไทย เครื่องมือคำนวณของไทยโดย TGO มีกระบวนการเตรียมความพร้อม อบรม ลงมือทำโดยมีพี่เลี้ยงช่วย จนถึงการส่งเสริมการตลาด จากทีมวิจัย บพข. สกสว. ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ที่มีส่วนสำคัญยิ่ง นิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น นักวิจัยและสมาชิกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย กล่าวเสริม

อ้างอิง https://mgronline.com/business/detail/9670000019395

Visitors: 140,650