งานแถลงข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ZERO CARBON” “App สำหรับ...การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์”

เปิดตัวแอปพลิเคชัน ZERO CARBON “App สำหรับ…การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” 
ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ
วันนี้นายกและอุปนายกสมาคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีส่วนสำคัญในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้อยู่ในภายใต้การขับเคลื่อนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.
แอปพลิเคชัน ZERO CARBON ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยคาร์บอนจากกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
⏳ จะใช้เวลาในการทดลองและประเมินผลโดยประมาณ 2 เดือน แล้วถึงจะพร้อมให้บริการ รอติดตามข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมได้เลย จากทาง TGO
 
Visitors: 140,651