วันที่ 25-26 มิถุนายน 2024

25-26/06/67 งานกำหนดการสำรวจเส้นทาง Carbon Neutral Phetchaburi และร่วมงานแถลงข่าว “การจัดตั้งองค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จังหวัดเพชรบุรี”
(CNT-DMO Phetchaburi)
Visitors: 140,651