วันที่ 15 พฤษภาคม 2024

คุณฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน หัวข้อ “กรณีตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล” วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลา 10:45-12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM และร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มย่อย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ช่วงเวลา 14:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม The Impress Convention Hall โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม The Impress Convention Hall โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom
Visitors: 140,646