วันที่ 5 มิถุนายน 2024

TEATA ร่วมคาราวานรถบัสทัวร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่าเจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวในประเทศ 6 สมาคม สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมด้วย บริษัท รถไฟ ร.ฟ.ท. จำกัด
จัดกิจกรรมคาราวานรถบัสทัวร์ EV “ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่าเจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่อยุธยา” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยนำนักท่องเที่ยว 240 คน เดินทางในเส้นทางกรุงเทพฯ - พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางในวันธรรมดา และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เนื่องในโอกาสที่วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน จะออกเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ด้วยรถบัสทัวร์ EV ปรับอากาศจำนวน 10 คัน ไปท่องเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพ ฯ - พระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธาและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพิชัยสงคราม วัดสมณโกศฐาราม พร้อมฟังเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากวิทยากร
Visitors: 140,658