วันที่ 1 กันยายน 2022

คลิปสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 9 สิงหาคม 2565 จังหวัดน่าน ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 21 องค์กร เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวน่านในรูปแบบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและมีการชดเชยผ่านโครงการดีๆจนหมด ทำให้เสมือนไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย 
 
 
Visitors: 140,651