วันที่ 20 มกราคม 2024

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ทางสมาคมออกบูธกิจกรรมแอพ ZERO CARBON งานวิถีศรัทธา ผ้าป่ากลางน้ำ ณ ลาน Paddle More Thailand  อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
โดยมี คุณนันทพล ไข่มุกด์ อุปนายกสมาคม สทอ. เป็นตัวแทน คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคม สทอ. ในการรับมอบของที่ระลึก และเป็นตัวแทนสมาคม พายซัพบอร์ด พิธีเปิดงานวิถีศรัทธา ผ้าป่ากลางน้ำ ร่วมกับ 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และร้อยโท ทศพล ไชยโกมิทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
Visitors: 140,650