วันที่ 24 เมษายน 2024

การประชุมนำเสนอโครงการวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม Long Stay และการท่องเที่ยวทางเรือยอร์ช
️วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทั้งนี้คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA และนักวิจัยโครงการ
เป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมการประชุมกับองค์กร บพข. ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,กรมการท่องเที่ยว ,ททท. ,สมาคม ATTA และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
Visitors: 140,646